Privaatsus- ja üldised tellimistingimused


Kuidas me kogutavaid andmeid kasutame?

Initec OÜ teab, et teid huvitab see, kuidas teie andmeid kasutatakse ja jagatakse, ning oleme tänulikud selle eest, et usute, et meie suudame teha seda hoolikalt ning mõistlikult. Saamaks täpsemat ettekujutust sellest, milliseid andmeid me kogume, kellele me andmeid avaldame ja kuidas me andmete turvalisuse eest hoolt kanname, palume teil alljärgnev läbi lugeda. Kuna internet on ülemaailmse haardega, võidakse teie kohta kogutavaid või teie poolt esitatavaid andmeid edastada, töödelda ja säilitada teie elukohariigist väljaspool. Meie veebilehe kasutamisega annate te selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks ning nõustute käesolevate privaatsustingimustega.

Käesolevas dokumendis käsitletakse andmeid, mida kogutakse meie veebilehe www.eset.ee kaudu, ning muid asjassepuutuvaid andmeid, mida kogutakse toodete registreerimistoimingute käigus. Initec OÜ jätab endale õiguse äritegevuse arenedes käesolevaid privaatsustingimusi muuta või uuendada. Muudatustega tutvumiseks palume teil käesolevad privaatsustingimused regulaarselt üle vaadata. Kõik privaatsustingimuste uuendatud versioonid jõustuvad konkreetses versioonis märgitud kuupäeval.

Milliseid andmeid me kogume?

Meie veebilehe külastajana saate te meie veebilehel kasutada mitmeid võimalusi, mille jaoks teilt isikuandmete esitamist ei nõuta. Samas võib Initec OÜ paluda teil end registreerida ja esitada andmeid, mis seovad teie isikut teiste tegevustega, näiteks juhul, kui registreerite end meie kliendiks, laete alla tasuta proovitarkvara ja uuendusi, tellite elektroonseid uudiskirju jne. Lisaks palume teilt selliste isikuandmete nagu teie nime, aadressi ja kontaktandmete esitamist meie toodete ja teenuste ostmise korral.
Initec OÜ kogub automaatselt ka teatud laadi andmeid, mis ei ole otseselt teie isikuga seotud. Näiteks kogume me mõnikord oma veebilehe kasutajate IP-aadresse, andmeid külastatud lehtede ja meie veebilehel sisestatud otsisõnade kohta, ning muud üldist teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad.

Kuidas me kogutud andmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et toimetada teile kohale teie poolt tellitud tarkvara ning teavitada teid uutest versioonidest ja uuendustest. Lisaks sellele kasutame me veebilehe kasutajate koondandmeid selleks, et muuta oma veebileht kasutajasõbralikumaks, toimivamaks ja sisukamaks ning selleks, et jälgida, kuidas meie veebilehte külastatakse ja kasutatakse.

Lingid

Meie veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis võivad teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad teie isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, välja arvatud juhtudel, kui on sätestatud teisiti. Initec OÜ ei vastuta selle eest, kuidas taolised veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad ning soovitab teil enne oma isikuandmete avaldamist nimetatud veebilehtede privaatsustingimustega tutvuda.

Teie isikuandmete avaldamine

Initec OÜ ei müü teie isikuandmeid mitte kellelegi. Võime jagada teie isikuandmeid oma piiratud volitustega esindajatele, kes näiteks toimetavad meie nimel kätte teie saadetised või töötlevad vastavaid maksetehinguid. Nimetatud esindajate käsutuses on isikuandmed, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks, kuid neil ei ole õigust neid andmeid muul otstarbel kasutada. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame klientide poolt tehtavate maksete töötlemiseks panga teenuseid, kuid nimetatud kolmandal isikul on lepinguline luba kasutada üksnes neid isikuandmeid, mis hõlbustavad maksetehingute sooritamist.

Minemata vastuollu käesolevates privaatsustingimustes sätestatuga ning juhul, kui kehtivates seadustes pole seatud teisi piiranguid, jätab Initec OÜ endale õiguse jagada teie kohta kogutud või teie poolt esitatud andmeid (1) kohtukutsetele, kohtumäärustele või kohtujuurdlustele reageerimisel või selleks, et kehtestada, kaitsta või kasutada oma juriidilisi õigusi või kaitsta end juriidiliste nõuete vastu; (2) olukordades, kus peame seda vajalikuks ebaseadusliku tegevuse, pettuste või konkreetsete isikute või nende vara otsese ähvardamise juhtumite uurimiseks, ennetamiseks või sellele reageerimiseks; (3) juhul, kui leiame, et see on vajalik selleks, et uurida ja ennetada juhtumeid või reageerida juhtumitele, mis puudutavad meie veebilehe infrastruktuuri või interneti kui terviku ulatuslikku kuritarvitamist (nt mahukat rämpspostitamist, teenusetõkestamise ründeid või andmete turvalise ohustamise katseid); (4) oma emafirma, filiaalide, ühisettevõtete või teiste ettevõtetega, kes kuuluvad koos meiega ühise katusorganisatsiooni alla (sellisel juhul nõuame ka neilt ettevõtetelt meie privaatsustingimuste järgimist); ja (5) juhul, kui mõni teine ettevõte meie ettevõtte üle võtab või endaga liidab.

Avalik ruum

Teiste veebilehe kasutajatega suhtlemiseks mõeldud keskkondades (nt tootefoorumites, teadete tahvlil ning teistes veebifoorumites) võib olla teil võimalik oma isikuandmeid avalikult esitada. Nimetatud keskkondi kasutades annate te endale aru, et seal avaldatud isikuandmeid võivad näha, kasutada ja avaldada kõik kasutajad.

Turvalisus

Kui esitate meile oma isiku-, kontakt- või muid tundliku iseloomuga andmeid, teeb Initec OÜ kõik, mis ettevõtte äritegevuse seisukohalt mõistlik, et nimetatud andmeid turvalise ühenduse loomise teel kaitsta. Teie andmeid hoitakse füüsiliselt turvatud serverites ning kaitstakse kodeerimise, tulemüüri ning salasõna nõudva juurdepääsu kasutamise teel. Samas ei ole kahjuks võimalik interneti kaudu saadetava teabe turvalisust sajaprotsendiliselt tagada ning seetõttu ei saa me teie andmete turvalisust täielikult garanteerida, kuigi teeme kõik endast oleneva, et neid kaitsta.

Küpsised ja internetisildid

Initec OÜ kasutab oma veebilehte kasutavate klientide tuvastamiseks nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht saadab teie veebisirvijasse ning mis automaatselt teie arvutis salvestatakse. Kui olete seadistanud oma veebisirvija küpsiseid mitte vastu võtma või blokeerima, ei pruugi te osadele meie veebilehe võimalustele ligi pääseda. Initec OÜ võib samas kasutada ka internetisilte ehk ühepiksliseid graafilisi GIF-faile, mis koguvad andmeid selle kohta, kui kaua teatud GIF-faile vaadatakse või millist tüüpi veebisirvijaga faili avada püütakse.

Isikuandmete uuendamine

Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada. Selleks võite te saata meile e-kirja aadressil info@eset,ee või kontakteeruda meiega kirja või faksi teel (meie kontaktandmeid leiate altpoolt).
Kui tunnete meie veebilehe turvalisuse pärast muret, saatke meile palun e-kiri aadressil info@eset.ee ning ma püüame teie murele lahenduse leida. Võimalike kasutustingimuste ja privaatsustingimuste uuendustega tutvumiseks kontrollige regulaarselt meie veebilehte.

 

Kontaktinfo

Ettevõtte nimetus: INITEC OÜ
Postiaadress: Laki põik 2, Tallinn 12918
Telefon: +372 6617950
FAX: +372 6617951
E-post: info@eset.ee
Registreerimise number: 10979083
KMKR number: EE100909438

Privaatsustingimused ja üldised tellimistingimused uuendati 01.01.2019